वैदेशिक रोजगारको अवसर | Manpower Demand | Business Chautari

सि.न. पदसंख्या देश कम्पनीयोग्यतातलबखानबस्न अन्तरवार्तामेनपावर
1Driver2 पुरुष
0 महिला
कतारChittangongस.काममा दक्ष 1600 QR
Rs.51,425/-
२०७७ चैत्र १३
काठमाडौँ
Sisa Manpower Itahari
थप जानकारीको लागी सम्बन्धीत मेनपावरमा सम्पर्क गर्नुहोला ।